எங்களுடைய மகன் தான் நடிகர் தனுஷ்.” குஷ்பூ எதிர்ப்பு

எங்களுடைய மகன் தான் நடிகர் தனுஷ்.” குஷ்பூ எதிர்ப்பு