சாம்சங் கேலக்ஸி, S6 போனை கோகோ கோலாவில் 2 நிமிடம் போட்டால் என்ன நடக்கும்???